Vodní elektrárny - jak to funguje

Energie získaná z vodních toků patří k nejdůležitějším obnovitelným zdrojům energie naší planety. Lidstvo vodní energii využívá již od pradávna, tisíciletá tradice jen umocňuje význam tohoto čistého a nevyčerpatelného energetického zdroje. Moderní využití vodní energie je téměř výhradně spojeno s výrobou elektřiny. První vodní elektrárny se ve světě objevily na konci devatenáctého století, stejně dlouhá je i tradice výstavby vodních elektráren v Čechách a na Moravě.

NEVYČERPATELNÝ ZDROJ ČISTÉ ENERGIE

Obrovská síla vodní masy dokáže vyrábět elektrickou energii s minimálními náklady, podmínkou jsou přijatelné náklady na výstavbu vodního díla. Vodní elektrárny jsou často monumentální, ale vždy ekologická zařízení, která přispívají k trvalému rozvoji života o ochraně životního prostředí na planetě Zemi. Elektřina může být ekologický produkt! Energie získáná z vodních toků minimálně zatěžuje životní prostředí, vodní elektrárny jsou navíc nenáročné na obsluhu a údržbu, přečerpávací vodní elektrárny umožńují regulovat spotřebu nebo výrobu elektrické energie podle potřeb rozvodné sítě. Jejich schopnost akumulovat energii zvyšuje efektivnost celé elektrizační soustavy.

Množství využitelné energie vodního toku závisí na výškovém rozdílu dvou různých vodních hladin a na průtoku vody. Různých úrovní vodní hladiny dosahujeme pomocí jezů nebo přehrad. Zdrojem energie je proudící voda, která se mění pomocí turbíny a elektrického generátoru na energii elektrickou.

V České republice nejsou vždy přírodní podmínky pro rozvoj vodních elektráren ideální, řada našich řek a toků nemá dostatečný spád a množství vody. Svůj význam tak mají i menší vodní elektrárny, které mohou být v různé míře závislé na počasí nebo ročním období. Význam vodních elektráren se zvyšuje rovnoměrně s pozorností, kterou moderní společnost věnuje ochraně životního prostředí.