Větrné elektrárny - jak to funguje

Využívání síly větru patří (společně s využitím vodních toků) k nejstarším lidským zdrojům energie. Jde přitom o jeden z nejčistších způsobů získávání energie, který je navíc nevyčerpatelný. S rostoucím důrazem, který moderní společnost věnuje ekologii a ochraně životního prostředí, roste i potřeba využívat pro získání elektrické energie obnovitelné zdroje. Kromě minimální ekologické zátěže jsou obnovitelné zdroje atraktivní i nezávislostí na vnějším dodavateli. Elektrická energie může být ekologický produkt, hledejme čisté řešení pro lepší budoucnost, využívejme energii větru.


KDE SE BERE VÍTR?

Vítr vzniká v atmosféře naší planety díky rozdílným atmosférickým tlakům, zemský povrch se totiž zahřívá nerovnoměrně. Tak jako u nás doma i ve volné krajině stoupá teplý vzduch vzhůru a na jeho místo proudí vzduch studený. Větrné proudy jsou ovlivněny rotací planety stejně jako podobou konkrétní krajiny. Větrná energie je nevyčerpatelná!

PRINCIP VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Stejně jako plachetnice na mořské hladině jsou i listy vrtule poháněny větrem. Větrná turbína je umístěna na stožáru, do pohybu je uvedena aerodynamickými silami, které působí na listy rotoru. Elektrickou energii vyrábí generátor. Intenzita větrných proudů je značně nestálá, větrné elektrárny se s touto proměnlivostí dokáží vyrovnat díky technologické vyspělosti.