Etický kodex společnosti SOLAR CENTER

Společnost SOLAR CENTER působí na českém trhu řadu let, od počátku svojí podnikatelské činnosti se snaží přispívat k rozvoji ekologických technologií a jejich využití. Etický kodex společnosti SOLAR CENTER akceptuje kromě ekologické odpovědnosti i důraz na elementární podnikatelskou a společenskou etiku. Hlavními rysy naší práce jsou proto slušnost, vstřícnost a týmový duch.


ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI
 

1. Náš cíl - spokojený zákazník.
2. Prostředek - kvalita a rozsah služeb.
3. Cíle lze dosáhout jen partnerskou prací v týmu.
4. Ve firmě nejsou důležitější a méně významná pracovní místa! Při týmové práci se každý z nás snaží odvádět maximálně profesionální výkon.
5. Chceme pracovat v atmosféře, ve které se cítíme dobře. Proto jednáme otevřeně, čestně a zdvořile.
6. S kolegy jednáme tak, jak bychom si přáli, aby oni jednali s námi.
7. Splnění daných slibů považujeme za věc osobní cti.
8. Po celou dobu je nutno dbát vytyčených cílů a usilovat o jejich dosažení včetně realizace!
9. Chceme pracovat v dobré firmě.
10. Dobře víme, že o udržení dobrého jména firmy se musí snažit každý z nás.
11. Dobré jméno se získává obtížně, ale ztrácí se velmi snadno!