Ekologické jednání se vyplácí

SPOLEČNOST SOLAR CENTER CHRÁNÍ PŘÍRODU I VAŠE INVESTICE


Lidská společnost se rozrůstá a spolu s ní rostou i její potřeby. Energetická náročnost moderní civilizace je obrovská, přitom zdroje tradičních energií jsou velmi omezené a z velké části již vyčerpané. Jedinou smyslupnou cestou k přijatelné budoucnosti je tak využití obnovitelných energetických zdrojů – těch nám naštěstí příroda poskytuje hned několik. Ekologické chování je tak zároveň odpovědné i ekonomicky výhodné.
Hlavní ekologické argumenty jsou dva: využívání čistých (obnovitelných) energetických zdrojů, jako jsou větrné, vodní a fotovoltaické elektrárny a snižování energetické spotřeby. Energetickou spotřebu lidstva nelze snižovat do nekonečna, úspěšně lze však snižovat množství energie produkované neekologickými technologiemi. Slunce, voda a vítr poskytují dostatek energie, jen se ji musíme naučit důsledně využívat. Společnost SOLAR CENTER vsadila na cestu do budoucnosti, společnost SOLAR CENTER vsadila na ekologii.