Fotovoltaické elektrárny - jak to funguje

Využití sluneční energie je z hlediska ochrany životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby elektřiny. V současnosti je pouze minimální množství spotřebované energie produkováno z obnovitelných zdrojů – to se však v budoucnu nepochybně změní. Význam energie z obnovitelných zdrojů se bude neustále zvyšovat a nezastupitelnou roli bude zastávat i fotovoltaika.

NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ ENERGIE A ZADARMO

Slunce produkuje bez přestání takové množství energie, které by mrknutím oka dokázalo pokrýt energetické potřeby celé planety. Fotovoltaické elektrárny významně přispívají k ochraně klimatu a životního prostředí. Energie získaná ze slunce je ekologicky čistá a nevytváří žádný nebezpečný odpad.

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNA?

Fotovoltaika mění dopadající sluneční paprsky na elektrickou energii. Využívá přitom principu fotoelektrického jevu, kdy jednotlivé částice světla - fotony - dopadají na fotovoltaický článek - při dopadu se z fotonů uvolňují elektrony, které jsou pomocí polovodičové struktury článku přeměněny na stejnosměrný proud.

Sluneční záření už dnes lidstvu slouží jako užitečný zdroj energie – jeho význam neustále roste. Energie ze slunce patří k preferovaným zdrojům, které dokazují, že elektřina může být ekologický produkt!