Investujte do fotovoltaiky

Investovat do fotovoltaiky znamená myslet na budoucnost: na vlastní budoucnost stejně jako na budoucnost celé planety. Výše plánované investice do instalace fotovoltaické elektrárny závisí na mnoha okolnostech:

• velikosti a výkonu instalovaného systému
• náročnosti instalace (konstrukce střechy, geologické podmínky volné plochy atd.)
• podmínkách připojení od distributora a kapacitě elektrické sítě
• výši garantovaných výkupních cen
• záručním a pozáručním servisu
• ekologickém zpracování technologií po skončení životnosti

Při současných legislativních podmínkách, záručních podmínkách a návratnosti investice v horizontu 8 let není důvod, proč nešetřit životní prostředí bezemisní výrobou elektřiny a zároveň si bez práce zajistit stabilní příjem.

Záměrně neuvádíme orientační ceny „stavebnicových systémů.“ Instalace se od sebe různí podle rozsahu, podmínek, typu použité podkonstrukce a dalších parametrů. Máte-li zájem o orientační nabídku na konkrétní střechu či pozemek, kontaktujte nás.