Co na to zákon

Výroba a prodej elektrické energie se řídí následujícími legislativními normami:

• Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon)
• Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 426/2005 o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
• Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
• Cenové rozhodnutí ERÚ stanovující výkupní ceny elektřiny a zelené bonusy


Soubory ke stažení:

Zákon 180/2005 Sb.

Vyhláška 475/2005 Sb. 

 

Zákon 458/2000 Sb.

Vyhláška 426/2005 Sb.
Vyhláška 541/2005 Sb.
Vyhláška 51/2006 Sb.
Vyhláška 82/2011 Sb.

 

Cenové rozhodnutí:

Energetického regulačního úřadu č. 5/2011
Energetického regulačního úřadu č. 7/2011
Tisková zpráva Energetického regulačního úřadu 7/2011