CHARGE & GO - jak to funguje

Masivní rozvoj elektromobilismu je podmíněný vznikem dostatečného počtu rychlonabíjecích stanic. Projekt CHARGE & GO nastartuje rozvoj nabíjecích stanic v České republice. První stanice vzniknou v Praze, dalším krokem bude pokrytí hlavního tahu ve směru východ – západ, v další fázi jsou naplánovány realizace rychlodobíjecích stanic ve směru sever – jih. Dobré podmínky pro rychlou expanzi elektromobilismu tak vzniknou ve všech regionech ČR.