Bezemisní spalování odpadu

Jedním z nejdostupnějších zdrojů pro výrobu elektrické energie jsou tolik obávané odpady. Jejich dokonalým zpracováním přitom kromě elektrické energie získáme i čistší a zdravější životní prostředí – jedná se tak o technologii, která má naprosto zásadní význam pro budoucnost lidstva.

NEJČISTŠÍ METODA LIKVIDACE ODPADU JE PLAZMOVÁ GASIFIKACE

Nejrozšířenějším způsobem nakládání s odpadem je uložení na skládce – to je však velmi neekologický i neekonomický způsob zpracování. Navíc skladování odpadu problém likvidace odpadů ve skutečnosti neřeší – pouze jej přehazuje jako horkou bramboru budoucí generaci. Ekologické škody, které však takovým přístupem vznikají, jsou zcela fatální. Skládky navíc nekontrolovatelně produkují nebezpečný metan a přispívají tak ke skleníkovému efektu.

PLAZMOVÝ GASIFIKÁTOR

Podstatou procesu je totální destrukce odpadu na úroveň elementárních atomů. Organické a anorganické látky jsou bezezbytku rozloženy při teplotě blízké povrchové teplotě slunce (4000 °C až 6000 °C). Rozdrcený a rozemletý odpad je likvidován v plazmovém reaktoru. Jedním z produktů procesu je tzv. slag, ze kterého se oddělují kovy a slitiny vhodné pro zpracování v metalurgii.